Husen på Torekällberget-90 års jubileum

Omslagsbild

Titel

Husen på Torekällberget-90 års jubileum

Beskrivning

Bilder som visar de historiska byggnaderna från Torekällbergets museum på sin ursprungliga plats. Fotografier fotograferade under olika tider och av olika fotografer.

Upphovsrättsinnehavare

se varje bild

Anmärkning

Östra Södermanlands kulturhistoriska förening, ÖSKF, bildades år 1918. Föreningens ändamål var, "att i ett museum undan förstörelsen rädda och bevara de föremål av värde, som ännu kunna finnas kvar som minnen av och vittnesbörd om våra förfäders liv och verk". Ganska snart började medlemmar i ÖSKF också fundera på att skapa ett friluftsmuseum som komplement till den vanliga museiverksamheten.

Föreningens medlemmar åkte runt på landsbygden kring Södertälje och samlade in föremål. 1922 skrev doktor Sjögren, "Jag hade tillfälle att bese flera byggnader av stort kulturvärde. En sådan finnes i Råby, Grödinge. Denna byggnad vore väl värd att räddas och fylla en plats i ett blivande Södertälje-Skansen!".

Några år senare, 1929, lyckades föreningen få Södertälje stad att upplåta Amerikaberget som en plats för ett friluftsmuseum. Dit flyttades då kvarnen från Nora på Mörkö och Råbystugan från Grödinge. Verksamheten kallades Torekällbergets friluftsmuseum. Under årens lopp kom sedan den ena byggnaden efter den andra på plats.

År 1947 flyttades det första huset i det planerade stadskvarteret till Torekällberget. Vid början av 1960-talet revs stora delar av Södertälje centrum. Fyra kvarter på Storgatans östra sida revs och ersattes av moderna byggnader. Några av de gamla byggnaderna räddades genom att flyttas till Torekällbergets stadskvarter.
Objekttyp:

Bidra med mer information - här kan du skriva

Om du har foto, video, ljudinspelning, föremål eller något annat som du vill dela med dig av, skriv gärna några rader om det. Så kontaktar vi dig!

För att kommentera, måste du läsa och samtycka till Användarvillkor.